Údržba Citroen C6
CITROEN C6 2004-2012
Motorizácia Olej Typ oleja Množstvo Rozvody FAP
EOLYS
Palivový
filter
Peľový
filter
3.0i V6
XFV
20 000km 5W40, 10W40 ACEA A3
API SL/CF
5,5L 240 000km
10 rokov
- 30 000 30 000
2.2 HDi 175 20 000km 5W40, 5W30 C2 ACEA A3/B4
API SL/CF
5,25L 240 000km
10 rokov
180 000
120 000*
30 000 30 000
2.7 HDi V6
UHZ
20 000km 5W40 ACEA B4
API SL/CF
5,5L 240 000km
10 rokov
180 000
120 000*
30 000 30 000
3.0 HDi V6 20 000km Total Quartz INEO ECS 5W-30 C2
6,3L 240 000km
10 rokov
180 000
120 000*
30 000 30 000

* Aditívum kontrola a doplnenie každých 120 000KM, výmena / čistenie FAP každých 180 000km

*Pri palivových naftových filtroch je potrebné každých 20 000 km vykonať odkalovanie filtra, odvodnenie.
*Pri intenzívnej prevádzke vozidla, časté studené štarty / krátke trasy / mestská premávka je nutné znížiť intervaly oleja aj rozvodov !!

*Odporúčame používať značkové filtre Purflux (prvomontáž). Ked nie vzduchový a olejový tak aspoň palivový.

CITROEN C6 Špecifické intervaly
Motorizácia Úkon Interval
3.0 V6 Zapaľovacie sviečky 120 000km
C6 V6 HDi Klinový remeň VT čerpadla 240 000km
AFIL Vyčistenie senzorov AFIL 20 000km

Prevodové oleje Citroen C6
Prevodovka Typ prevodovky Typ oleja Množstvo oleja
- výmena
Množstvo oleja
- celková
Interval výmeny
Manuálna ML6C
s rebrovaním
PSA ML6CL, MB24, MBB4 Total BV75W80 1,9L 2,2L 60 000km
Manuálna ML6C
bez rebrovanía
PSA ML6CL, MB24, MBB4 Total BV75W80 2,6L 2,8L 60 000km
Automatická AM6
Euro4
AISIN TF80SC Mobil ATF 3309 cca 4L 7 L 60 000km
Automatická AM6
Euro5
AISIN TF80SC Aisin AW-1 cca 4L 7 L 60 000km

*Iné názvy pre Aisin :: Aisin AW TF-8 :: TF-80SC (AWF21, AF40-6, AM6, AW6A-EL) and TF-81SC (AF21)
*Mnohé prevodovky nevideli výmenu oleja v predpísaných intervaloch, preto odporúčame vymeniť náplň v skrátených intervaloch.
*Pri starších prevodovkách (200-300 000km) a intenzívne používaných (krátke trasy, časté radenie) odporúčame interval skrátiť na 40 000km.
*Pri automatických prevodovkách nieje možné vymeniť celú náplň ale len približne 1/2 náplne. V autorizovanom servise Vám preto budú tvrdiť že náplň je doživotná. Preto je nutné meniť každých 60 000km aby sa stav oleja udržoval v kvalite.
*Pre korektnú výmenu oleja v automatickej prevodovke je potrebná diagnostika pre kontrolu teploty a reset autoadaptačných parametrov automatu. Pokiaľ diagnostiku nemáte, nepúštajte sa do výmeny.

Ostatné náplne Citroen C6
Určenie náplne Typ náplne Množstvo
- výmena
Interval výmeny
Podvozok Hydractive Total LDS
Fluide DA
6,3L 200 000km
5 rokov
Brzdová kvapalina DOT4 cca 1,5L 2 až 3 roky
Chladiaca kvapalina* Glysantin G33 11L (3.0i V6)
13,2L - (2.7 V6 HDi)
Podľa kvapaliny

Odporúčame používať kvalitnú chladiacu kvapalinu Českej výroby, Classic oil, PSA G Antifreeze, ktorá plní PSA normy a je lacnejšia ako originál.

Senzor hladiny chladiacej kvapaliny
Motory V6 HDi majú plastové časti chladiaceho systému. Vplyvom teplôt a veku, sa z plastu vyparujú zmäkčovadlá a plast krehne, až jedného dňa dôjde k jeho prasknutiu. Vtedy stratíte veľkú časť chladiacej kvapaliny, motor sa prehreje a poškodí. Je veľmi dôležité aby ste v takomto prípade boli včas informovaný o nedostatku vody v systéme. Lenže hlásenie nedostanete, lebo vačšina C6tiek, nemá inštalovaný senzor hladiny vody!

Výrobca ho prestal montovať už v prvom roku výroby, kvôli problémom s tesnosťou senzoru. Ak došlo k netesnosti senzoru, ktorý je vystavený tlaku viac ako 1 bar, chladiaca kvapalina bola schopná sa pretlačiť cez konektor do káblovej izolácie, a kapilárne vyzlínať až do riadiacej jednotky BSM, kde následne voda spôsobila škody koróziou. Výrobca akosi ignoroval fakt, že je možné tomuto zabrániť, a radšej senzor odstránil. Výmena jednotky BSM je napriek tomu podstatne ľahšia závada ako zadretý motor v cene niekoľko tisíc eur, a niekoľko dní práce.

Naštastie neurobil žiadne zmeny v BSM a tak je možné senzor jednoducho dorobiť. Na dorobenie budeme potrebovať ::
- Snímač hladiny Citroen C5 , č dielu 1306 E3
- Kabeláž s trojpin konektorom Citroen C5
- Nádržku kvapaliny do ktorej spravíme otvor, alebo v mojom prípade som použil novú nádržku za 37€ už s otvorom, kedže stará bola silne znečistená.

Expanzná nádrž chladiacej kvapaliny
Výrobca Číslo dielu Cena
Metzger 2140194 41,16€
Impergom 44229 35,52€
Bugiad BMC19050 30,25€

Následne je potrebné pripojiť kabeláž zo senzoru do BSM. Zvolil som vedenie kábla poza motor, až do čiernej rozvodnej skrinky. V nej sa nachádzajú tri velké konektory. Šedý, hnedý a čierny. Dajú sa jednoducho rozobrať, a káble odistiť vytiahnutím žltej planžety. 2 drôty sa zapoja do neobsadených dier a jeden kdekoľvek na kostru, napríklad na tú čo je pri rozvodnej skrinke. Čísla pinov sú vyznačené na konektoroch.

Zapojenie pinov
Snímač kvapaliny Popis Skrinka BSM
Pin 1 Mínus, kostra Niekam ukostriť
Pin 2 Signál 0/5V Hnedý konektor Pin 14
Pin 3 Plus +12V Šedý konektor Pin 4

3.0 HDi nemá voľné piny pre zapojenie konektoru, ale je možnosť zapojiť snímač paralelne k snímaču tlaku oleja, ktorý tiež využíva 5V signál. Takže vám bude hlásiť nízku hladinu vody, prostredníctvom kontrolky oleja.

Proti kapilárnej akcií, som použil vazelínu ktorú som natlačil do konektora na nádržke. Kedže káble boli cínované približne 10cm pred BSM, aj keby vazelína zlyhala, cez dobre zacínovaný spoj, a prerušenú izoláciu kvapalina neprejde.