Zodpovedne
AutoSpecial jazdíme a pracujeme ekologicky a zodpovedne
Subaru AirSUS - Elektropneumatické odpruženie
Autospecial servis SUBARU OUTBACK I.
Subaru AirSUS je elektronicky riadený vzduchový podvozok, zo skratky air suspension. Pneumatický podovozok bol ponúkaný v najvyšších výbavách modelu Legacy s náhonom všetkých kolies. Vodič mohol ručne ovládať svetlú výšku vozidla, stlačením tlačítka na prístrojovej doske. Automobil tak mohol využiť svoj náhon všetkých kolies aj mimo cestu a v teréne. Po návrate na cestu a zvýšenej rýchlosti, podvozok automaticky zvolí štandardnú výšku vozidla, a využíva komfort pneumatického pruženia.

Tlačítkom HIGH sa zvolí vyššia pozícia podvozku, signalizovaná kontrolkou HIGH na prístrojovom paneli. Pri zmene výšky sa kontrolka rozbliká, po dosiahnutí výšky sa rozsvieti. Opatovným stlačením sa volí normálna pozícia podvozku. Pri jazde nad 80km/h sa podvozok vráti do polohy Normal. Pri jazde pod 50km/h a zapnutom high, podvozok sa vráti na vysokú svetlú výšku. Hlavnou výhodou je komfortnejšie pruženie a stabilná svetlá výška, nezávisle od hmotnosti nákladu.

Systém využíval vzduchové mechy, v ktorých zmenou tlaku bolo možné dosiahnúť ich nafúknutie alebo zníženie. Tlmenie mali na starosti štandardné nevariabilné olejové tlmiče, umiestnené vo vnútri mechov kvôli kompaktnosti pružiacej jednotky. O zásobu vzduchu sa staral malý elektický kompresor s tlakovou nádržou vpredu.

Na rozdiel od hydropneumatických systémov, vzduchový podvozok má nekrytú pružiacu jednotku (mech) a preto je životnosť pneumatických systémov podstatne nižšia. Je z gumenného materiálu, podporená vláknami. Prirodzene starne a má na ňu vplyv vonkajšie prostredie. Vzduchový okruh musí byť vybavený vysušovačom vzduchu. Vysušovač nieje večný, a tak sa časom v systéme tvorí kondenzát vodných pár- voda. Tá pôsobí korozívne na trubky, kompresor a ostatné časti systému.

Systém vyžaduje údržbu a kontroly aby sa predišlo jeho pokazeniu. Je tiež potrebné udržiavať mechy v čistote a ošetrovať gumenné pracovné časti proti praskaniu gumy. Vačšina systémov nemala počas života žiadny servis, a kvôli vysokej cene mechov ho majitelia demontovali.

Legacy III. 1999-2003
Pokiaľ má auto prvé tlačítko na kraji palubnej dosky, je pre ručnú reguláciu výšky svetiel. Auto nemá pneumatický podvozok.
Autospecial servis SUBARU LEGACY 2001 Airsus
Bez vzduchového podvozku
Legacy III. 1999-2003
Pokiaľ má auto spodné tlačítko s nápisom HEIGHT pri radiacej páke, má vzduchový podvozok.
Autospecial servis SUBARU LEGACY 2001 AirsusRegulácia výšky podvozku
Legacy II. 1994-1999
Má tlačítko ovládania podvozku umiestnené na stredovej konzole pri ručnej brzde.
Autospecial servis SUBARU LEGACY 1998 Airsus
AutoSpecial